Felhasználási feltételek

Ezek a feltételek az által üzemeltetett WWW.ATAKT.HU online áruházban történő vásárlásokra vonatkoznak Ing. Roman Škorňák.

A feltételek tovább határozzák meg és pontosítják az eladó jogait és kötelezettségeit, amely Ing. Roman Škorňák, székhelye: K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Csehország, Személyazonosító szám / IČO /: 654 75 054, Adóazonosító szám / DIČ /: CZ7106165550, bejegyezve a város Cégjegyzékébe Ostrava és a vevő (vevő, fogyasztó).

Minden szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság jogrendjének megfelelően jön létre. Ha a szerződő fél fogyasztó, az üzleti feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz.), valamint a fogyasztóvédelmi törvény (634/1992. sz.) az irányadó. Ha a szerződő fél nem a fogyasztó, az üzleti feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz.) az irányadó.

DEFINÍCIÓK

Az eladó Ing. Roman Škorňák, székhelye: K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Csehország, A személy azonosító száma / IČO /: 654 75 054, Adóazonosító szám / DIČ /: CZ7106165550, bejegyezve a cég cégjegyzékébe. Ostrava városa. Ing. Roman Škorňákaz a személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során vállalkozása vagy egyéb vállalkozói tevékenysége körében jár el. Az a vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül a vevőt termékekkel látja el vagy szolgáltatásokat nyújt. A feltételek szabályozzák a WWW.ATAKT.HU szerveren és annak valamennyi részlegén keresztül távolról megkötött adásvételi szerződés résztvevőinek jogait és kötelezettségeit is az eladó között: "Üzleti partner Ing. Roman Škorňák" ill. a vásárló. Az "Ing. Roman Škorňák üzleti partnere" a továbbiakban "Üzleti Partner" vagy "Beszállító" egy olyan online áruház szerződéses beszállítója, amely a WWW.ATAKT.HU szerveren keresztül közvetlenül értékesít árut a vevőnek #. Ebben az esetben az üzleti partner biztosítja az áru teljes körű kiszállítását a vevő részére, és ezt követően minden, a jelen feltételekből adódó üzleti követelményt is megold. Ebben az esetben adásvételi szerződés jön létre: az eladó "Üzleti Partner" és a vevő között, ahol "Ing. Roman Škorňák" a közvetítő a kereskedésben. Az üzleti partner minden esetben szerepel a megrendelésben (a „BESZÁLLÍTÓ” rovatban), amely a létrejött üzleti kapcsolat szerves részét képezi. Az üzleti partner felelős a WWW.ATAKT.HU szerveren megadott információkért is. amely a kialakult üzleti kapcsolat szerves részét képezi. Az üzleti partner felelős a WWW.ATAKT.HU szerveren megadott információkért is. amely a kialakult üzleti kapcsolat szerves részét képezi. Az üzleti partner felelős a WWW.ATAKT.HU szerveren megadott információkért is.

Webáruházunk vásárlója a vásárló . A hatályos jogszabályi szabályozás miatt különbséget tesznek fogyasztó vevő és nem fogyasztó vevő között.

Fogyasztó vevő vagy éppen fogyasztó az a személy, aki vállalkozási tevékenysége körén kívül vagy hivatása önálló ellátásának körén kívül vállalkozóval szerződést köt, vagy vele más módon üzletet köt.

Az a vevő, aki nem fogyasztó, az vállalkozó. Vállalkozónak minősül az is, aki saját vállalkozásával, termelési vagy hasonló tevékenységével, illetve hivatásának önálló ellátása során szerződést köt, vagy aki a vállalkozó nevében vagy megbízásából eljár.

VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

Ha a vevő fogyasztó, az adásvételi szerződés (ajánlat) megkötésére tett javaslat a megajánlott áru szállító általi elhelyezése az oldalon, az adásvételi szerződés a vevő - a fogyasztó - megrendelés elküldésével jön létre, és elfogadja a megrendeli a szállítótól. A Szállító ezt az elfogadást haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a megadott e-mail címre küldött tájékoztató e-mailben, de ez a visszaigazolás a szerződés létrejöttét nem érinti. Az így létrejövő szerződés (beleértve a megállapodott árat is) csak a felek egyetértésével vagy törvényes okból módosítható vagy mondható fel.

A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el az eladónak.

Ha a vevő nem fogyasztó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat a vevő által elküldött árurendelés, és maga az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az eladó ezen ajánlattal a vevőnek kötelező erejű hozzájárulását kézbesíti.

A vevő az adásvételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen feltételeket, beleértve a reklamációs eljárást is, elolvasta , és azokkal egyetért. A vevő a megrendelés tényleges teljesítése előtt kellően tájékozott jelen feltételekről és a reklamációs eljárásról, és lehetősége van azokkal megismerkedni.

A reklamáció rendezésének határideje szünetel, ha az eladó nem kapta meg a reklamáció rendezéséhez szükséges összes dokumentumot (árurészek, egyéb iratok stb.). Az eladó köteles a lehető legrövidebb időn belül további dokumentumokat kérni a vevőtől. A határidő ettől az időponttól a kért dokumentumok vevő általi kézbesítéséig szünetel.

Az eladó többek között fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét az adásvételi szerződés megkötése előtt és után a vevővel kötött megállapodás alapján elállja az alábbi esetekben: az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy a szállító ára jelentősen megváltozott. Ha a Vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, akkor ez az összeg visszautalásra kerül a számlájára vagy címére, és az adásvételi szerződés nem jön létre.

A teljesen ingyenesen átadott ajándékokra semmilyen fogyasztói jog nem vonatkozik. Az ilyen áruk megfelelnek az Adományozási Megállapodás feltételeinek és minden szabványnak a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályai szerint.

HIBÁS TELJESÍTÉSI JOG

A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező érvényű előírások (különösen a 89/2012. ., A Polgári Törvénykönyv).

Az eladó az átvételkor válaszol a fogyasztónak, hogy a terméknek hibája nincs. Az eladó különösen azért felelős a fogyasztó felé, hogy abban az időben, amikor a fogyasztó átvette,

Ha a termék nem rendelkezik a fenti tulajdonságokkal, a Fogyasztó kérheti új, hibátlan termék kiszállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, de ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a fogyasztó csak az alkatrész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a Fogyasztót megilleti a hiba térítésmentes kijavítása. A Fogyasztónak joga van javítható hiba esetén is új terméket szállítani vagy alkatrészt kicserélni, ha a hiba kijavítás utáni megismétlődése, vagy nagyobb számú hiba miatt a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Ebben az esetben a fogyasztót is megilleti a szerződéstől való elállás joga.

Ha a fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem él új termék hibamentes átadására, alkatrész cseréjére, vagy a termék kijavítására vonatkozó jogával, indokolt árengedményt kérhet. A fogyasztót akkor is méltányos árengedmény illeti meg, ha az eladó az új terméket hibátlanul nem tud kiszállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy a terméket kijavítani, továbbá ha az eladó a helyzetet ésszerű időn belül nem orvosolja, vagy a jogorvoslat megszervezése azt okozná. a fogyasztó jelentős nehézségeket okoz.

Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolognak hibája van, vagy a hibát maga okozta.

A fogyasztó a fogyasztási cikken előforduló hibára vonatkozó jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.

Az eladó felelőssége a hibákértnem vonatkozik a normál használatból eredő kopásra . A ruhák, cipők és egyéb divatos kiegészítők szokásos használata például a rögzítőcsapok, utazási és rögzítési mechanizmusok (cipzár, csatok, kapcsok, hurkok) kopása vagy sérülése. Eladó felelőssége a hibákért nem vonatkozikaz említett mechanizmusok hibás, nem megfelelő vagy erős rögzítése, zárása, nyitása miatti károsodása öltésszakadásból, elcsúszásból, anyagszakadásból stb. a hibát nem jelentették be és nem jelentették azonnal az eladónak a vevő átvétele után (azaz az áru átvételkor történő vásárló általi ellenőrzésével), feltételezhető, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használatból, ill. ez egy normál használatú dolog elhasználódása.

Egyéb esetekben (kivéve a fent említett, rendeltetésszerű használatból adódó hibákat), ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy a termék az átvétel időpontjában hibás volt.

A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

A FOGYASZTÓ SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOGA

Ha az adásvételi szerződés távközlés útján (az online áruházban) jön létre, a fogyasztó a Ptk. 1829. § (1) bekezdése értelmében jogosult a szerződéstől a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. az áruk közül többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik). Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak.

Abban az esetben, ha a fogyasztó 14 napon belül el kíván állni a szerződéstől, felveszi a kapcsolatot az eladóval, és lehetőleg írásban közli, hogy eláll a szerződéstől, ideális esetben a rendelés számának, a vásárlás dátumának és a számlaszámnak a megjelölésével a visszatérítéshez. Megjegyzés: A pénz készpénzben is visszaküldhető a cég székhelyén vagy az eladó telephelyén.

Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a fogyasztó az eladó által biztosított formanyomtatvány-mintát is felhasználhatja , amely a jelen szerződési feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a fogyasztó az eladó irodájának címére vagy az eladó info@msbox.cz e-mail címére küldheti el .

Abban az esetben, ha a vevő az előző bekezdések szerint eláll a szerződéstől, az eladó visszafizeti a vevőtől kapott pénzt (kivéve azt az összeget, amely a vevő által választott szállítási módból eredő többlet szállítási költséget jelenti, amely eltér a vevőtől az eladó által kínált legolcsóbb normál szállítási mód) a vevő adásvételi szerződéstől való elállásától számított 14 napig, ugyanúgy, ahogyan az eladó a vevőtől kapott, kivéve, ha a vevő másként rendelkezik. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor vagy egyéb módon nyújtott teljesítményt is visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy

A törvény 14 napon belüli szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezései azonban nem értelmezhetők ingyenes árukölcsönzési lehetőségként. A fogyasztó a teljesítés átvételétől számított 14 napon belüli elállási jog gyakorlása esetén köteles az eladónak a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül kiadni mindazt, amit az adásvételi szerződés alapján megszerzett. Ha ez már nem lehetséges (pl. időközben az áru megsemmisült vagy elfogyott), a fogyasztónak pénzbeli kártérítést kell nyújtania azért, amit már nem tud kiadni. Ha a visszaküldött áru csak részben sérült, az eladó kártérítést követelhet a fogyasztótól, és követelését a visszaküldött vételárba beszámítja. Ilyen esetben az eladó köteles a kárt igazolni. Ebben az esetben az eladó csak a csökkentett vételárat adja vissza a fogyasztónak.

Az eladó az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült tényleges költségeket beszámíthatja a vevőnek visszaküldendő vételárba.

A fogyasztót nem illeti meg a szerződéstől való elállási joga a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában foglaltak szerint, különösen olyan szerződések esetében:

A fogyasztó 14 napos határidőn belüli elállásával kapcsolatos további információk az eladó honlapján érhetők el.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a „Jelenleg nem elérhető” felirattal megjelölt áru megrendelését törölje, ha az áru már nem szállítható vagy nem cserélhető más modellel, vagy ha az ára jelentősen megváltozott, és a vásárló ezt az adásvételi szerződés megkötése előtt nem fogadja el. . Az eladó tájékoztatja a vásárlót erről a helyzetről. Ha a megrendelés egy részét vagy egészét kifizették, a vásárló visszakapja a vételárat.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetési és szállítási módok konkrét feltételeit és lehetőségeit részletesebben a fizetési és szállítási módok oldalon ismertetjük .

Az áru a teljes fizetésig és átvételig az eladó tulajdonában marad, de az áru sérülésének kockázata a vevőre száll át.

A Vevő számlázási adatai a megrendelés elküldését követően visszamenőleg nem módosíthatók.

Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek, és egyúttal köteles az átvett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az ügyfelek adatait a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényeinek, különösen a 101/2000 Coll. számú személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően tároljuk. a későbbi módosításokkal és rendeletekkel módosított formában. A vevő a szerződés megkötésével hozzájárul személyes adatainak az eladó adatbázisában történő kezeléséhez és a szerződés sikeres teljesítését követően az adatkezeléssel való írásbeli egyet nem értésének közléséig gyűjtéséhez.

A vásárlónak joga van hozzáférni személyes adataihoz, joga van azok helyesbítéséhez, ideértve ezen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. A személyes adatok az ügyfél írásbeli kérelmére törölhetők az adatbázisból. Az ügyfelek személyes adatai teljes mértékben védettek a visszaélésekkel szemben. A Szolgáltató a személyes ügyféladatokat más személynek nem adja át. Ez alól kivételt képeznek a külső fuvarozók, amelyeknek a vásárlók személyes adatait az áruk kiszállításához szükséges minimális mértékben továbbítják.

Az egyedi szerződéseket megkötésüket követően az üzemeltető archiválja, elektronikus formában, és csak az üzlet üzemeltetője férhet hozzá.

A személyes adatok védelmének feltételei a személyes adatok védelme oldalon találhatók .

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK VISSZAVÉTELE

Az eladó biztosítja az elektromos berendezések háztartásból történő visszavételét, valamint az elektromos hulladékok, elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A vásárló jogosult a régi elektromos berendezést visszaküldeni, ha új, hasonló elektromos berendezést, elemet, akkumulátort vásárol az eladó bármelyik üzletében. Ezen üzletek címei az eladó elérhetőségei között találhatók ezen a weboldalon.

A vásárló jogosult továbbá elektromos berendezést, elektromos hulladékot, elemet, akkumulátort átadni a RETELA, sro honlapján feltüntetett átvételi pontokon. Ezek az oldalak felsorolják az elemekben vagy akkumulátorokban használt anyagok negatív hatásait, valamint a szelektív gyűjtésre vonatkozó grafikus szimbólumokat, a szelektív gyűjtés végrehajtására vonatkozó információkat és annak jelentését. Az ügyfél jogosult továbbá az elektromos berendezést, az elektromos hulladékot, illetve az elemeket vagy akkumulátorokat az érintett településen az ilyen hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyeken leadni.

Az eladó a háztartásból származó elektromos berendezések térítésmentes átvételét is közvetlenül a háztartásban biztosítja, ha a vásárló hasonló típusú és felhasználású árut rendel. A visszavétel a megrendelt árunak megfelelő számú elektromos berendezésre vonatkozik.

Az elektromos berendezéseket, az elektromos hulladékot, az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a vegyes hulladékkal együtt kidobni, hanem a kijelölt gyűjtőhelyeken, azaz a fent említett gyűjtőhelyeken vagy gyűjtőhelyeken kell leadni. Ezeket a létesítményeket és hulladékot a továbbiakban új létesítmények gyártására használják fel. Az ezekből az eszközökből és hulladékokból származó veszélyes és káros anyagok károsíthatják a környezetet vagy az emberi egészséget.

A TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGE

A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevőt maga viseli.

AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTTI FOGYASZTÓI VITÁK RENDEZÉSE

Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatásnyújtásról szóló szerződésből olyan fogyasztói vita keletkezik, amely közös megegyezéssel nem rendezhető , a Vevő peren kívüli rendezési javaslatot tehet. vita a fogyasztói jogviták kijelölt peren kívüli rendezésére.

Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság
Központi Felügyelőség – ADR Osztály
Štěpánská 15
120 00 Prága 2

E- mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

A vevő használhatja az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az eladó a fogyasztói panaszokat a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy az info@msbox.cz e-mail címen kezeli . Az eladó a vevő panaszának rendezésével kapcsolatos tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.

Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.

Jelen feltételek az eladó weboldalán szereplő módon, az adásvételi szerződés megkötésének napján érvényesek. A fogyasztó rendelése a visszaigazolást követően a vevő és az eladó között létrejött szerződésként archiválódik, annak teljesítése és további nyilvántartása céljából, állapota a vásárló számára hozzáférhető. A szerződés megköthető cseh nyelven vagy más nyelveken is, kivéve, ha ez az oka annak, hogy a megkötés nem lehetetlen. A vásárló a vásárlással hozzájárul kereskedelmi üzenetek küldéséhez.

Ezek a feltételek lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy archiválja és reprodukálja azokat. Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor elfogadja a megrendelés elküldésének napján érvényes feltételek valamennyi rendelkezését, beleértve a megrendelt áru visszaigazolt megrendelésben szereplő árát is, kivéve, ha konkrét esetben bizonyíthatóan másként állapodtak meg. .

Ezek a feltételek 2.5-én lépnek hatályba. 2022